POLEREN KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Sayın Kullanıcımız,

İşbu Poleren Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile, adınıza açılacak bir kullanıcı hesabının tanımlanması suretiyle, [poleren.com.tr] alan adı üzerinden sizlere sunulacak hizmetlere ilişkin hukuki şartların bir listesi bilgi ve teyidinize sunulmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki, onay kutucuğunu işaretleyerek “Kayıt Ol” butonuna basmanız akabinde işbu Sözleşme yürürlüğe girecek ve kullanıcı sıfatını kazanacaksınız. Bu bağlamda, Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi ile aşağıda değinilen her türlü hukuki hususu okuyup anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan etmiş sayılacak ve yapacağınız her türlü işlemlerden kullanıcı sıfatıyla sorumluluğunuz gündeme gelecektir.

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme, [Sultan Mektebi Çıkmazı Sk, Moda Han No:30/602 Yeşildirek İstanbul, Türkiye] adresinde mukim [POLEREN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ] (“Şirket” yahut “Poleren”) ile anılan Şirket’in [sipariscayci.com] alan adlı internet sitesi üzerinden sunduğu hizmetlerden yararlanacak olan sizler arasında aşağıda belirlenecek şekil ve şartlarda oluşturulmaktadır.

2.TANIMLAR

Poleren/Şirket: [POLEREN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ] şirketini ifade etmektedir.
Kullanıcı/lar: İşbu Sözleşme uyarınca, Ürün alımı yapmak üzere Site’den faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak Site’ye üye olan veyahut üye olmadan siteyi ziyaret edenve her halükârda 18 yaşını aşmış gerçek yahut tüzel kişileri ifade etmektedir.
Kullanıcı Hesabı: Kullanıcılar’ın Site’de sahip oldukları hesaplarını ifade etmektedir.
Site: [poleren.com.tr] alan adlı internet sitesini ve Site’ye erişmek için kullanılan mobil platformlardaki uygulamaları ifade etmektedir
Hizmet/ler: Hizmetler ise Site üzerinden Kullanıcılar’ın Ürün satın alma sürecine dair sunulan hizmetleri kapsamaktadır
Ürün/ler: Site üzerinden Kullanıcılar’ın satın alabileceği, Poleren tarafından satılan hür türlü taşınabilir malı ifade etmektedir.
Sözleşme: İşbu Poleren Kullanıcı Sözleşmesi’ni ifade etmektedir. Site’de yer alan, Aydınlatma Metni, Gizlilik Politikası, Çerez Politikası gibi kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm bilgilendirme ve onay sayfaları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.
İçerik Site‘de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
Kişisel Veri Kullanıcılar’ın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

 

 

3.KONU VE AMAÇ

3.1.İşbu Sözleşme’nin amacı, Poleren tarafından Sitede sunulan Ürün’lerin Kullanıcılar tarafından satın alınabilmesine ve Kullanıcılar’ın Site’yi kullanırken uyması gereken kurallara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

4.KULLANICI HESABI

 • Kullanıcı, Site’nin bazı bölümlerine erişmek ve Poleren hizmetlerinden yararlanmak için bir Kullanıcı Hesabı oluşturmalıdır.
 • Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı üzerinde münhasıran hak sahibidir. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı’na erişmek suretiyle Poleren ürünlerini satın almak için Site üzerinde sunulan ürünlere ilişkin “Mesafeli Satış Sözleşmesi” akdedebilecektir.
 • Kullanıcı Hesabı’nın yukarıda anılan öneminden ötürü, Kullanıcı Hesabınıza ait oturum açma bilgileri gizli tutulmalı ve anılan bilgilere erişim kısıtlanmalıdır. Zira, Kullanıcı tarafından özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabı kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dâhil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluk sadece ve tümüyle Kullanıcı’ya ait olacaktır.

5.HİZMET

 • Poleren’nin, Site üzerinden sunacağı Hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticarete ilişkin hususlardan ibarettir.
 • Poleren’nin, Site üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Poleren’e ait Site’de satışa sunulan ürünlerin; Kullanıcı tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması ve Ürün’ün “malın teslim edilmesi“ borcunun ifa edilmesine uygun olması durumunda; taahhüt edilen sürede Ürün’ün müşteriye kargo firması tarafından Poleren adına ayıpsız olarak teslimidir.
 • Poleren, Site üzerinden sunacağı Hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, Hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için Kullanıcıların Poleren tarafından belirlenecek ve Site‘nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Poleren, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site‘de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

6.KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Kullanıcı, Site’ye giriş yapması ve Site’de gezinmesi ile Sözleşme’deki kabul ettiğini, 18 yaşından büyük olup işbu Sözleşme’yi akdetmek hususunda bağlayıcı yasal yetki ve hakları haiz olduğunu ve Site’yi belirtilen hüküm ve şartlara uygun olarak kullanmayı taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye taraf olarak Poleren üyeliği kapsamında; Şirket ile paylaşmış olduğu tüm Kişisel Verilerinin işbu Sözleşme’den doğan Kullanıcı sıfatı uyarınca Site içerisinde kullanılmasına; SMS, MMS, telefon, elektronik arama makineleri, e-posta aracılığıyla, tanıtım, kampanya, davet yahut fırsatlara ilişkin haber, çağrı ve bülten bilgilendirmesi için kendisiyle iletişime geçilmesine ve kişisel verilerinin Şirket’in iş ortaklarına, paydaşlarına ve Site Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni dâhilinde üçüncü kişilere aktarılmasına izin verdiğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri uyarınca kullanabileceği hakları saklıdır.
 • Üyelik aşamasında Kullanıcı tarafından Şirket’e bildirilen bilgilerin doğru, güncel ve gerçek olduğu ve yanıltıcı olmadığı kabul edilir. Üyelik aşamasında sunulan bilgilerin değişmesi halinde Kullanıcı yeni ve güncel bilgileri Şirket’e gecikmeksizin yazılı olarak yahut Site üzerinden bildirmekle yükümlüdür.
 • Kullanıcı, Kullanıcı Hesabı’nı, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya anılan hesapların üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Kullanıcı, kişisel profilinin kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.
 • Kullanıcı kaynaklı herhangi bir kötü yazılım sebebiyle Şirket veya üçüncü kişiler nezdinde bir zarar meydana gelmesi halinde, tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Olası bir zararın Şirket üzerine doğması durumunda Kullanıcı, Şirket’i derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.
 • Kullanıcı; Site’yi, Şirket tarafından sunulan herhangi bir içeriği ve/veya bunların herhangi bir parçasını herhangi bir şekilde kopyalamamayı, değiştirmemeyi, tekrar kullanmamayı, bunlara dayalı türev eserler yaratmamayı, bunları indirmemeyi, uyarlamamayı, tersine mühendislik uygulamamayı, benzerini yapmaya çalışmamayı, başka bir sunucuya taşımamayı, tercüme etmemeyi, derlememeyi, kaynak koda dönüştürmemeyi veya parçalara ayırmamayı veya önceden Şirket’in yazılı ve özel iznini almaksızın yukarıda anılanların herhangi birini kamuya açık olarak sergilememeyi, icra etmemeyi, iletmemeyi veya dağıtmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcı, Site’nin ve Site nezdinde yer alan içeriklerin barındırılması, iletilmesi, yayımlanması ve/veya görüntülenmesi (anılanlarla ilgili herhangi bir reklam veya başka tanıtıcı içeriğin dahil edilmesi ve sunulması da dahil olmak üzere) ile Poleren hizmetlerinin ne şekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edileceğine ilişkin takdir yetkisinin münhasıran Şirket’e ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Bu bağlamda, gelecekte vuku bulabilecek bir uyuşmazlık noktasında, işbu Sözleşme ile yürürlükte olan kanunlar ile uygun düştüğü ölçüde Şirket, hizmet sağlayıcı olarak, inisiyatifi dahilinde, uyuşmazlığı dilediği gibi sonuçlandırma hakkını haizdir.
 • Kullanıcı, Poleren hizmetlerinin herhangi bir kısmına (veya verilerine ve/veya İçeriğe) erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla “robot”, “spider” veya diğer bir otomatik cihaz, program, kod, algoritma veya metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manüel işlemler kullanmak; veya Poleren Hizmetleri vasıtasıyla bu maksatla kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, belge, hizmet veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir Poleren Hizmetinin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde yeniden oluşturmak veya atlamak sakiyle herhangi bir eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Kullanıcı, Şirket itibarına ve saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek veya Şirket’in itibarını zedeleyebilecek veya Şirket’e zarar verebilecek biçimde hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi bir durumda Şirket nezdinde doğan zararlar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın Kullanıcı tarafından derhal, nakden ve defaten tazmin edilecektir.

7.ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Şirket, tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Ek şart ve koşulların Kullanıcı tarafından onaylanması gerekmekte olup ilgili ek şart ve koşullar onaylanmadığı sürece Şirket üyelik sürecini tek taraflı olarak iptal edebilecektir.
 • Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’de değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yapılacak değişiklikler yayımlanma tarihinden itibaren Kullanıcı için bağlayıcı nitelik kazanacaktır.
 • Şirket, Kullanıcı’nın Kişisel Verilerini Site’de yer alan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metnin’deki düzenlemelere uygun olarak korumakla yükümlüdür.
 • Şirket, Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri; Kullanıcı Hesabı oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak ve kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanmak da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanma hakkına sahiptir.
 • Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet hiçbir zarardan Şirket, Şirket hissedarları (genel kurul üyeleri), Şirket yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, alt yüklenicileri, hizmet sağlayıcıları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; sunulan Poleren hizmetlerinin vs. kesintiye uğraması yahut hata vermesi durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Site üzerinden, Poleren’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcılar’a yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Poleren’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcılar’ın kendi sorumluluğundadır. Poleren bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Poleren’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
 • Site’ye ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 • Şirket işbu Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı’nın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Kullanıcı, işbu Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

8.FİKRİ MÜLKİYET

 • Tescil edilmiş ve/veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her türlü sanat eseri, grafik, görsel, web sitesi şablonu ve pencere öğesi, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu (html dahil), uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, animasyon, arayüz, dokümantasyon, bunların türevleri ve versiyonları, yöntem, ürün, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, logo, alan adı, özelleştirilmiş URL, ticari marka, hizmet markası, ticari ad ve mülkiyete ilişkin diğer tanımlayıcı unsur da dahil olmak üzere telif hakkına konu edilebilir her türlü materyal veya bu materyallerin yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamında herhangi bir telif hakkına konu olan veya olabilecek diğer herhangi bir içeriği de dâhil olmak üzere Poleren hizmetlerine ait olan ve bunlardan kaynaklanan tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (hep birlikte “Fikri Mülkiyet” olarak anılacaktır) ve bunların bilumum türevleri Şirket’e ait ve/veya Şirket’e lisanslıdır.

9.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • Kullanıcı, işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde yürürlükte olan tüm veri koruma ve gizlilik yasalarına ve yönetmeliklerine, KVKK düzenlemeleri dahil olmak üzere uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Şirket ve Kullanıcı’nın KVKK kapsamındaki yükümlülükleri, işbu Sözleşme ile bütünlük teşkil eden Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Aydınlatma Metni ve sair belgelerde ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.

10.SÖZLEŞME’NİN FESHİ, İPTAL VE ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

 • Kullanıcı, Kullanıcı Hesabını ve/veya herhangi bir Poleren hizmetini kullanmayı dilediği zaman durdurabilir ve Poleren hizmetlerine ilişkin talimatlara ve sözleşmelere uygun bir şekilde bunların iptal edilmesini talep edebilir. Söz konusu iptale ilişkin yürürlük tarihi, ilgili iptal işleminin tamamlandığı tarih olarak addedilecektir.
 • Şirket, Kullanıcı’nın başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının yahut yanıltıcı ve kötü maksatlı olduğunun tespit edilmesi, Kullanıcı’nın Kullanıcı Platformu ve Poleren hizmetlerini işbu Sözleşme hükümleri ve kanuna aykırı şekilde kullanması ve benzeri sebepler de dâhil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu sözleşmeyi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.
 • Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında kurulan üyelik ilişkisini haklı sebebin varlığı halinde Site üzerinden yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile feshedebilir. Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin kurulması sırasında bildirilen veya daha sonra Şirket’in onayı ile değiştirilen e-posta adreslerine yapılan bildirimler, bu madde kapsamında yazılı bildirim olarak kabul edilecektir.

11.MÜCBİR SEBEP

Aşağıda belirtilen, fakat bununla sınırlı kalmaksızın tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.

 • Tabiat hadisesi, tabii afetler, (yangın, sel, salgın hastalık, deprem, su baskını vs.)
 • Savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın), iç savaş, terör eylemleri, kalkışma, devrim, ihtilal, devlet yönetiminin zorla ele geçirilmiş olması,
 • Endüstriyel ihtilaflar, grevler, lokavtlar, ablukalar, yavaşlatmalar,
 • Resmi makamlarca yapılan kısıtlama veya fiiller, imtinalar veya müdahaleler,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü idari ve/veya yargı kararı veya benzeri işlemler,
 • Site’ye erişimi engelleyecek her türlü teknik arıza.

12.SÖZLEŞME’NİN YORUMU

 • İşbu Sözleşme’nin esaslı unsurları dışındaki herhangi bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğunun tespit edilmesi işbu Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir. Böyle bir durumda, işbu Sözleşme’de her bakımdan, geçersiz veya hukuken ifa edilemez olduğu tespit edilen madde, alt madde veya hükümler Sözleşme metninden çıkarılmış gibi değerlendirilerek yorumlanacak ve ifa edilecektir.
 • Taraflar, işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerini kendi hür iradeleri ile karşılıklı olarak belirlediklerini, Sözleşme’nin tüm koşullarını ayrıntılı olarak değerlendirdiklerini ve tüm bu koşullar üzerinde mutabık kaldıklarını; işbu Sözleşme’nin başta Borçlar Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlükte olan yönetmelikler dahil sair hukuki mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlandığını; bu Sözleşme’nin standart bir Sözleşme olmadığını, Sözleşme maddelerinden herhangi birisinin taraflardan birisini daha zayıf konuma düşürmediğini, konulan tüm hükümlerde karşılıklılık ilkesinin titizlikle gözetildiğini kabul ve beyan etmişlerdir.
 • Poleren Hizmetlerini veya Site’yi kullanımınız, Şirket ile Kullanıcı arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi oluşturmaz ve oluşturduğu yönünde yorumlanamaz.

13.SÖZLEŞME’NİN DEVRİ

Şirket, Kullanıcı onayı olmaksızın ve Kullanıcı’ya önceden bildirimde bulunmaksızın Sözleşme kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini ve Poleren hizmetlerine ilişkin mülkiyet haklarını bir üçüncü tarafa devredebilir. Ancak Kullanıcı, Sözleşme kapsamındaki haklarını ve yükümlülüklerini önceden Şirket’ten yazılı onay almaksızın devir veya temlik edemeyecektir, yazılı rıza bulunmadan gerçekleştirilen her türlü devir veya devir girişimi geçersiz addedilecektir.